Velkommen til Hegrenesåsen Hyttegrend

Hegrenesåsen Hyttegrend  er eit veletablert hytteområde som ligg på Hegrenesåsen, eit platå over Ålhus i Jølster. Der er flott utsikt over vestre del av Jølstervatnet og bygda omkring med tilhøyrane fjell og dalar.

Ferdig utbygd vil heile området bestå av ca 50 einingar. Halvparten av tomtane selde/bebygde.

På Ålhus er det matvarebutikk, Eikåsgalleriet (kunstutstilling) og Ålhus Kyrkje.

Ein feriestad i den flotte vestlandsnaturen

Frå kyst til bre og høgfjell – der er store variasjonar på små avstandar. Kysten med båtliv mellom holmar og skjer. Inn i fjordane, opp i dalane, og fjella. Lengst inne og høgast oppe ligg Jostedalsbreen med sine små og store utfordringar.

75 km frå Florø, halvannan time frå Sogndal, ca ein time frå Sandane, og vel 3 timar frå Bergen eller Ålesund.